MỔ TỪ THIỆN BV GTVT TP.HCM

Ngày: 09/10/2018

Ngày 28 tháng 09 năm 2018 Trung tâm phẩu thuật khúc xạ Medic Optic mổ đục thủy tinh thể cho bà con nghèo ở Huế tại Bệnh viện Giao Thông Vận Tải TP.HCM