Anh Phước – Phóng viên

Ngày: 24/06/2013

Điểm đặc biệt của trung tâm Medic Optic là bác Nam khuyên tôi không nên nuông chiều đôi mắt. Sau khi mổ xong, lâu lâu phải đọc sách, nhìn hình ảnh… để cho đôi mắt làm việc. Rèn luyện thì mới mang lại kết quả tốt được.