Cổ Nguyễn Trường Phi

Ngày: 24/04/2018

Đã mổ tại Medic Optic ngày 23/12/2017, Hiện tại mắt đã phục hồi thị lực 10/10. Cảm thấy Bác Sĩ mổ rất tốt , có tay nghề cao và được sự chăm sóc rất tốt của các Bác Sĩ mỗi lần tái khám.