HỘI NGHỊ NHÃN KHOA TOÀN QUỐC 2018

Ngày: 16/11/2018

Bs Nguyễn Cường Nam dự hội nghị Nhãn Khoa Toàn Quốc 2018 tại TPHCM.