NHỮNG LỢI ĐIỂM CHÍNH CỦA SD OCT

Ngày: 03/04/2019

NHỮNG LỢI ĐIỂM CHÍNH CỦA SD OCT

Tác giả: Sammons Js

EyeNet tháng 11/2018

I. SD OCT

Giúp Bs nhãn khoa phát hiện thương tổn về cấu trúc glôcôm và những thay đổi phối hợp với chẩn đoán glôcôm (đánh giá của OTA).

Những thay đổi về cấu trúc cổ điển phối hợp với glôcôm được phát hiện ở lớp sợi thần kinh võng mạc, (RNPL) hoàng điểm và thị thần kinh với máy SD OCT.

II. Mở rộng về kiến thức

Tổng quan trong y văn bắt đầu từ những y ảnh trước đây (tháng 2/2006) và kết luận 2018. Thời gian này có 708 tư liệu dùng SD OCT phát hiện những thay đổi ở mắt dễ chẩn đoán glôcôm. Trong đó 74 tư liệu đủ tiêu chuẩn và được đánh giá 2 nguyên cứu thuộc mức độ 1; 57 mức độ 2 và 15 tư liệu còn lại không được phân tích.

III. Mở rộng về kỹ thuật

Hầu hết các thực hành trong lâm sàng bắt đầu thực hiện từ loại OCT cũ 2D đến loại máy mới hơn SD OCT 3D. Trong đánh giá của OTA, loại Cirrus được dùng nhiều nhất, tiếp theo là RTVue, Spectralis và 3D OCT.

IV. Những kết quả

Các máy khác nhau có những định chuẩn quét khác nhau vì phần mềm khác nhau; Tất cả đều có thể phát hiện được những thay đổi về cấu trúc ở glôcôm như độ mỏng của RNFL ở phía trên và phía dưới gai thị.

1. Tất cả các máy đều phát hiện được thương tổn của lớp sợi thần kinh võng mạc, hoàng điểm và thị thần kinh ở BN glôcôm dò thương tổn thị trường hoặc trước khi thương tổn và sau thương tổn.

2. RNFL là thông số được nguyên cứu nhiều nhất, tiếp theo là ở hoàng điểm và thị thần kinh

3. Mọi máy đều phát hiện dạng điển hình của glôcôm mất lớp sợi thần kinh võng mạc, tác động chủ yếu ở phía dưới, phía thái dương dưới, phía trên và thái dương trên của thị thần kinh.

4. Thông số gai thị: phát hiện tốt nhất là thương tổn thần kinh của glôcôm là diện tích toàn bộ vành gai, vành phía dưới và tỷ lệ C/D hướng dọc.

5. Dùng mặt phẳng tham vấn mới hơn, độc lập với thông số thị thần kinh, có thể ở cùng với mức độ để phát hiện khi so với thông số ở gai thị phụ thuộc vào mặt phẳng tham vấn cũ.

V. Điểm cuối

OTA khuyên các Bs lâm sàng nên cẩn thận về các yếu tố có ảnh hưởng đến kỹ thuật thực nghiệm gồm: những dữ kiện trong thử nghiệm, dương tính sai, âm tính sai, sự sai lệch khúc xạ. Nói chung SD OCT giúp để biết độ phân giải tốt hơn, vận tốc tiếp nhận nhanh hơn, chất lượng quét tốt hơn, sao chép tốt hơn. Từ đó cho chúng ta những thông tin tốt hơn để chăm sóc BN.

Bs Nguyễn Cường Nam