Tin Tức Ngành

Ngày: 20/11/2014

1. Tin khoa học kỹ thuật

a. Tháng 8 năm 2014: công ty Allergan kết hợp với hội nhãn khoa thành phố HCM tổ chức buổi hội thảo chuyên đề: “ glôcôm -  xu hướng điều trị nội khoa trên thế giới hiện nay” tại khách sạn Intercontinental. Với các đề tài: 1. Glôcôm -  xu hướng điều trị nội khoa trên thế giới hiện nay do bác sĩ Trịnh Bạch Tuyết – trưởng khoa glôcôm bệnh viện Mắt Tp.HCM; 2. Hiệu quả của prostaglandin trong điều trị glôcôm – phó giáo sư nhãn khoa Visanec Tanti Sevi, trưởng khoa và cố vấn khoa glôcôm, khoa y trường đại học Chulalongkora, Bangkok, Thái Lan. 3. Sau đó là phần thảo luận.

2. Hoạt động hội nhãn khoa TpHCM

a)  Họp ban thường vụ hội nhãn khoa tp hcm lần thứ nhất

      I.     Thời gian địa điểm:

o   Thời gian 9h ngày 13 tháng 8 năm 2014

o   Địa điểm: Phòng họp BV Mắt TP HCM

 II.     Thành phần tham dự

o   Có Mặt: TS Chức –  GS Thông– PGS TS Tuấn – TS Thu – BS Xuyên – BS Cường Nam– BS Tiến – BS Giáp

o   Vắng Mặt: TS Võ Quang Minh

o   Chủ tọa: TS Nguyễn Hữu Chức

o   Thư Ký: BS Nguyễn Viết giáp

  III.     Nội dung cuộc họp

o   Bầu các phó chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng ban kiểm tra

o   Phân công ban thường vụ phụ trách một số mảng công tác

o   Bàn một số công việc trước mắt của hội

 IV.      Diễn tiến cuộc họp

1.    Chủ tọa

o   Tuyên bố lý do, các nội dung chính của buổi họp

o   Nguyên tắc bầu các PCT bằng hình thức bỏ phiếu kín

o   Số lượng PCT là 3 người, trong đó 1 phó CT kiên tổng thư ký, 1 PCT kiêm trưởng ban kiểm tra

Các thành viên biểu quyết tán thành 100%

 

2.    Bầu chức danh phó chủ tịch hội

o   Chủ tọa đề cử 4 người để bầu chọn

·      PGS Trần Anh Tuấn

·      GS Lê Minh Thông

·      TS Trần Thị Phương Thu

·      BS Lê Thị Thanh Xuyên

o   Bầu ban kiểm phiếu 2 người: BS Phí Duy Tiến và BS Nguyễn Viết Giáp

o   Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín

o   Số phiếu phát ra : 08. Số phiếu thu về 08. Số phiếu hợp lệ : 07. Số phiếu không hợp lệ: 01 ( 1 tên ứng viên bỏ trống, không đánh dấu đồng ý hay không đồng ý)

o   Kết quả phiếu bầu:

·      PGS Trân Anh Tuấn                     7/7 – 100%

·      GS Lê Minh Thông                       7/7 – 100%

·      TS Trần Thị Phương Thu            3/7 – 43%

·      BS Lê Thị Thanh Xuyên             4/7 – 57%

o   Danh sách trúng cử Phó chủ tịch HNK TP HCM nhiệm kỳ 2014 – 2019

·      PGS Trân Anh Tuấn

·      GS Lê Minh Thông

·      BS Lê Thị Thanh Xuyên

3.    Phân công Ban Thường vụ

o   TS Nguyễn Hữu Chức: Chủ tịch phụ trách chung

o   PGS TS Trần Anh Tuấn : PCT kiêm tổng thư ký, phụ trách công tác đối ngoại

o   GS TS Lê minh Thông : PCT phụ trách công tác khoa học kỹ thuật

o   BS CK 2 lê Thị Thanh Xuyên: PCT kiêm trưởng ban kiểm tra, Phụ trách công tác tài chính.

o   TS Trân thị Phương Thu: UVTV phụ trách công huấn luyện

o   BS Nguyễn Cường Nam phụ trách công tác báo chí

o   Ths Phí Duy Tiến: UVTV phụ trách công tác từi thiện xã hội

o   BS Nguyễn Viết Giáp : UVTV phụ trách công tác hội viên và tổ chức sự kiện

o   TS Võ Quang Minh : UVTV phụ trách công tác hội viên

Các thành viên biểu quyết tán thành 100%

4.    Bàn nội dung  khôi phục bản tin nhãn khoa

o   Các thành viên thảo luận về tổ chức phát hành bản tin nhãn khoa, thời lượng phát hành, phân công ban biên tập, ban trị sự, người phụ trách, tính pháp lý theo quy định, kinh phí thực hiện v.v.

o   Ban biên tập :

·      TS Nguyễn Hữu Chức : trưởng ban biên tập

·      PGS TS Trân Anh Tuấn: Phó ban biên tập

·      GS Lê minh Thông: Thành viên

·      BS Nguyễn Cường Nam thành  viên

o   Giao BV Mắt TP HCM thành lập ban thư ký, ban trị sự, tập hợp tin bài , trình BBT phê duyệt nội dung, tổ chức lên Maket, in ấn và phát hành

o   TS Nguyễn Hữu Chức chịu trách nhiệm liên hệ cơ quan chức năng xin giấy phép phát hành để đảm bảo tính pháp lý và bền vững

o    Thời lượng phát hành:  trong năm đầu mỗi quý một số, nếu thuận lợi sẽ tăng lên theo nhu cầu và khả năng thực hiện

o   Nội dung cần phong phú : Công trình nghiên cứu, case lâm sang, bài dịch, tổng quan, tin tức sự kiện , văn bản pháp lý lien quan, văn thơ v.v. để phục vụ nhu cầu đa dạng của hội viên

Các thành viên biểu quyết tán thành 100%

* Các nội dung chưa thảo luận: Số lượng mỗi lần phát hành, tiền nhuận bút, hình thức phát hành, hình thức liên doanh liên kết, tài trợ v.v.

5.    Bàn nội dung sinh hoạt khoa học, đào tạo huấn luyện

o   Hoạt động khoa học kỹ thuật được tổ chức dưới 2 hình thức:

·      Sinh hoạt định kỳ : Miễn phí – thông báo rộng rãi cho hội viên tham dự,

·      Tổ chức huấn luyện đào tạo liên tục có thu phí: hội sẽ phối hợp vớ 2 đơn vị có tư cách pháp nhân và có chức năng đào tạo cấp chứng chỉ là Trung tâm đào tạo BV Chợ Rẫy và BV Mắt TP HCM.

o   Kinh phí tổ chức:

·      Trong trường hợp TC sinh hoạt khoa học kỹ thuật: kinh phí tổ chức và bồi dưỡng BCV sẽ trích từ kinh phí hoạt động của hội

·      Trong trường hợp tổ chức huấn luyện có thu phí : kinh phí tổ chức, tài liệu, bồi dưỡng BCV v.v. sẽ lấy từ phần đóng góp của hội viên, phần kinh phí còn dư sẽ bổ sung vào kinh phí hoạt động của hội.

o   Khi phối hợp với một trong 2 đơn vị để tổi chức sẽ thực hiện dưới hình thức hợp đồng đào tạo theo quy định hiện hành.

Các thành viên biểu quyết tán thành 100%

6.    Bàn các công tác trụ sở, nhân sự thường trực, trợ lý

o   BV Mắt TPHCM bố trí 1 phòng trên lầu 8, tại trung tâm PTNĐ và chỉ đạo tuyến 611/2 điện biên phủ Q3 TP HCM. Hội sẽ khảo sát, mua sắm them một số tài sản, CSVC để hoạt động và làm nợi lưu trữ tài liệu, liên lạc cho hội viên và cơ quan tổ chức

o   BTV nên sắp xếp lịch để các cán bộ hội có mặt thường trực tại văn phòng (có thể một số tời điểm trong ngày và một số ngày trong tuần)

o   Cử Cô Kim Em – thư ký y khoa Phòng CĐT BV mắt làm nhân viên thường trực văn phòng hội. Cư 1nhân viên BV Chợ rẫy làm thư ký cho chủ tịch và hỗ trợ văn phòng : Mức lương và phụ cấp do ban thường trực quyết định, trong đó nhân viên thường trực hưởng 100% , nhân viên thư ký hưởng 50%

o   Các tahnh2 viên BTV đã khảo sát thực tế vị trí đặt văn phòng và đề nghị danh mục mau sắm một số TSCĐ

Các thành viên biểu quyết tán thành 100%

V.     Bàn công tác quản lý tài chính

o   Hiện nay hội đang có 2 tài khoản, 1 do chủ tịch cũ làm chủ TK, 1 do   BV mắt quản lý.

o   Hội sẽ tiếp tục duy trì cả 2 tài khoản do chủ tịch hội làm chủ tài khoản, riêng TK ở BV Mắt sẽ có thêm phó TK là PCT kiêm tổng thư ký để tiện cho hoạt động hội

o   Trong thời gian tới chủ tịch hội cũ có trách nhiệm bàn giao tài chính và làm thủ tục đổi tên chủ TK cho CT hội mới

o   Đề nghị PCT phụ trách tài chính cần lập dự toán ngân sách thu chi hàng năm của hội để thông qua Ban thừơng vụ và tiến hành thu chi, quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành

Các thành viên biểu quyết tán thành 100%

VI.     Một số công tác khác trong thời gian tới.

o   Họp ban biên tập  để chuẩn bị phát hành bản tin nhãn khoa

o   Bàn giao công tác, tài chính của BCH cũ

o   Tham gia ngày hội sức khỏe mắt do TP HCM tổ chức

o   Bàn công tác họp mặt tất niên 2015

o   Bàn công tác từ thiện xã hội sẽ tổ chức 2 lần 1 năm bằng kinh phí hội

o   Các thành viên BTV được phân công các mảng công việc đề xuất thêm thành viên và lên kế hoạch hoạt động, trình bày trong kỳ họp tới

Hội nghị kết thúc lúc 10h cùng ngày

b)  Thông báo tóm tắt kết quả đại hội hội nhãn khoa thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ 2014-2019

Hội Nhãn khoa Thành phố Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Thường vụ  Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng hội Nhãn khoa Việt Nam đã tổ chức Đại hội ngày 08 tháng 8 năm 2014. Tại bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh

Do đặc điểm tình hình tại các tỉnh phía Nam, đa số các địa phương không thành lập chi hội nên các bác sỹ Nhãn khoa các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ tự nguyên tham gia sinh hoạt cùng hội Nhãn khoa TP Hồ Chí Minh đã có đại diện về tham dự.

Đại hội có sự tham gia và chỉ đạo của Phó chủ tịch và Chánh văn phòng Hội Y Học TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các bước đúng theo nguyên tắc tổ chức Đại hội.

-       Kiểm tra tư cách đại biểu

-       Bầu chủ tịch và thư ký Đại hội

-       Đọc báo cáo tổng kết, phương hướng.

-       Công khai tài chính

-       Giới thiệu  và bầu cử ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 25 người.

-       Ban chấp hành đã bầu thường vụ gồm 9 người

-       Bầu Chủ tịch.

-       Giao cho Thường vụ bầu ra phó chủ tịch, thư ký và kiểm tra.

-       Đại hội ra nghị quyết

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2014 – 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CƠ QUAN

CHỨC DANH

1

TSBS Nguyễn Hữu Chức

Bv Chợ Rẫy

Chủ tịch

ĐT: 0913650105

2

PGS TS Trần Anh Tuấn

BV Mắt TP HCM

Phó CT kiêm Thư ký

ĐT:0913746487

3

GS TS Lê Minh Thông

Bộ môn Mắt ĐHYD

Phó Chủ tịch

ĐT:0908184544

4

TS Trần Thị Phương Thu

BV Mắt Phương Nam

UV thường vụ

ĐT:0913909459

5

BS Nguyễn Cường Nam

Hưu Trí

UV Thường vụ

ĐT:0918040399

6

BS Lê Thị Thganh Xuyên

Hưu trí

Phó CT kiêm kiểm tra

ĐT:0903959141

7

TS BS Võ Quang Minh

Bộ môn Mắt ĐHYD

Ủy viên thường vụ

0903952464

8

ThS BS Phí Duy Tiến

Bv Mắt TP HCM

UV thường vụ

ĐT:0913731926

9

BSCK2 Nguyễn Viết Giáp

TT Mắt Vũng Tàu

UV thường vụ

Đt:0913947800

10

TS BS Dương Diệu

ĐH Nguyễn Tất Thành

UVBan Chấp hành

11

BS CK2 Võ Thị Chinh Nga

BV Mắt TPHCM

UVBan Chấp hành

12

BS CK2 Ngô Văn Hồng

BV Chợ Rẫy

UVBan Chấp hành

13

BS CK2 Nguyễn Minh Khải

BV Nguyễn Trãi

UVBan Chấp hành

14

PGSTS Lê Minh Tuấn

Bộ môn Mắt ĐHYD

UVBan Chấp hành

15

PGSTS Nguyễn Công Kiệt

Bộ môn Mắt ĐHYD

UVBan Chấp hành

16

PGS TS lê Đỗ Thùy Lan

ĐH Phạm Ngọc Thạch

UVBan Chấp hành

17

ThSBS Đinh Trung Nghĩa

ĐH Phạm Ngọc Thạch

UVBan Chấp hành

18

BS CK 2 Phí Vĩnh Bảo

BV 175 quân đội

UVBan Chấp hành

19

BS CK 2 Diệp Hữu Thắng

BV Mắt TP HCM

UVBan Chấp hành

20

TSBS Trần Hải Yến

BV Mắt TPHCM

UVBan Chấp hành

21

BSCK2 Trần Huỳnh Dương Giang

BV Bình Dương

UVBan Chấp hành

22

BSCK2 Phan Hồng Mai

BV Mắt TP HCM

UVBan Chấp hành

23

BSCK2 Bùi Thị Thu Hương

BV Mắt TP HCM

UVBan Chấp hành

24

ThSBS Phạm Nguyên Huân

BV Mắt TPHCM

UVBan Chấp hành

25

BS Trần Phan Việt Nga

Hưu trí

UVBan Chấp hành

 

-       Ban Thường vụ đã phân công các ban công tác và đề ra kế hoạch công tác tứ tháng 8 năm 2014 đến hết năm 2014.

-       Báo cáo văn bản của Đại hội  lên hội Y học Tp Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

-       Báo cáo với GS Chủ tịch và GS Tổng thư ký Hội Nhãn Khoa Việt Nam.

4. Hoạt động từ thiện:

a. Mổ tại Cà Mau và Long An trong tháng 7.

Text Box:  Text Box:  Trong buổi Vison Project chiêu đãi đoàn Medic Optic có sự hiện diện của lãnh sự ÚcText Box:  Text Box:  Text Box:  Từ ngày 14 – 28/07/2014 phái đoán Vietnam Vison Project của Úc kết hợp với Medic Optic đã mổ đục thủy tinh thể cho đồng bào nghèo tại 2 tỉnh Cà Mau và Long An. Tổng số bệnh nhân mổ đục thủy tinh thể là 523 ca, mổ bằng phương pháp Phaco. Dưới sự tài trợ của Vison Project của Úc, được biết đoàn Vietnam Vison Project đã được chính phủ Việt Nam cho phép hoạt động từ 12 năm nay. Trước kia đoàn có kết hợp với trung tâm Mắt Nha Trang, trung tâm Mắt Tp HCM để mổ cho bệnh nhân ở miền Trung (Lâm Đồng, Nha Trang…). Năm nay đoàn Vietnam Vison Project kết hợp với Medic Optic để mổ cho các bệnh nhân ở Miền Nam, kết quả sau mổ rất tốt, bệnh nhân được chăm sóc rất chu đáo.