Đội Ngũ Bác Sĩ

Bác sĩ – TS Nguyễn Cường Nam

Chuyên môn: Chuyên gia về Glôcôm và Khúc xạ. Phẫu Thuật Viên Phaco.

Bác sĩ CK1 – Đỗ Hữu Anh

Giảng viên môn Vi Sinh Vật Ký Sinh Trùng tại Đại Học Dân Lập Văn Lang

Bác sĩ – Tiến sĩ Dương Diệu

Chuyên môn: Khám, điều trị các bệnh về mắt, Phẫu Thuật Viên Phaco

Bác sĩ CK II - Ngô Văn Phượng

Chủ trì 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Bệnh viện, trong đó có 1 đề tài …

Bác sĩ CK 1 - Nguyễn Thị Huỳnh Lài

Chuyên môn: Khám và điều trị các bệnh về mắt, tật khúc xạ tại Trung tâm phẫu thuật Medic Optic