Bác sĩ CK 1 - Nguyễn Thị Huỳnh Lài

Ngày: 19/11/2013
BS CK1 Nguyễn Thị Huỳnh Lài
Chuyên môn: Khám và điều trị các bệnh về mắt, tật khúc xạ tại Trung tâm phẫu thuật Medic Optic
Học vị: BS CK 1


Kinh nghiệm công tác:
khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh về mắt, các tật khúc xạ từ năm 2000 đến nay.