Hội đồng sáng lập

Ngày: 22/06/2013

Bác sỹ Nguyễn Cường Nam – Giám Đốc Trung Tâm

\

Tóm tắt tiểu sử
Năm 1969: Ttốt nghiệp Tiến sĩ Y Khoa- Đại học Y Khoa Sài Gòn.
Năm 1970-1972: Tu nghiệp nhãn khoa Trường ĐH Y Khoa Sài Gòn.
Năm 1972: BS Chuyên khoa mắt đầu tiên tại BV Trưng Vương.
Năm 1974: Tốt nghiệp Giảng viên ĐHYK Sài Gòn 1974
Năm 1978: Trưởng khoa mắt (tổng hợp) BV Sait- Paul
Năm 1982: Nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch
Năm 2001 – nay: Trưởng ban điều hành Trung tâm Phẫu thuật khúc xạ Medic Optic.
Hội đoàn
Thư kí Hội nhãn khoa Tp.HCM từ năm 1980 đến nay
Hội viên quốc tế hội nhãn khoa hàn lâm Hoa Kỳ (AAO)
Hội viên quốc tế hội phẫu thuật khúc xạ, đục Thuỷ Tinh Thể Hoa Kỳ (ASCRS)
Hội viên hội phẫu thuật viễn chinh Hoa Kỳ – SEE.
Hội viên hội  SEAGIG (Châu Á Thái Bình Dương – Glaucoma Interest Group)
Đề tài đa nghiên cứu về khúc xạ
Năm 2001: Sơ bộ tổng kết mổ phẫu thuật bằng Laser EXCIMER
Năm 2004: Kỹ thuật Laser cận viễn loạn
Năm 2005: Phẫu thuật Laser EXCIMER trị bất đồng khúc xạ
Năm 2006: Phẫu thuật Laser EXCIMER điều trị cận thị nặng
Năm 2007: Thị lực sau khi mổ LASEK (với BS Ngô Văn Phượng- trưởng khoa mắt bệnh viện 175)
Năm 2008: Phẫu thuật LASEK chữa tái cận ở những mắt đã mổ Lasik
Năm 2008: Phẫu thuật LASEK để mổ viễn thị ở người chính thị