Giới thiệu

Giới thiệu

Ngày: 09/04/2018
Tháng 06/2000, Trung tâm phẫu thuật khúc xạ Medic Optic trực thuộc Trung tâm chẩn đoán Y khoa Medic chính thức được thành lập, dưới sự điều hành của Bác sỹ Nguyễn Cường Nam, lúc bấy giờ đang là Thư ký Hội Nhãn khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết

GLÔCÔM (CƯỜM NƯỚC) LÀ GÌ?

Ngày: 25/06/2013
Cườm nước (glôcôm) là một nhóm các bệnh ở mắt, gây thương tổn dần dần cho đầu thị thần kinh. Thị thần kinh là thần kinh truyền hình ảnh từ mắt lên đến não để ta nhận biết được hình ảnh hay sự vật. Nếu... Chi tiết