Thế Giới Nhãn Khoa

TRẺ MỚI SANH BỊ CƯƠNG TỤ KẾT MẠC CẤP

Ngày: 03/04/2019
Trẻ nam, mới sanh 6 ngày đủ tháng được chuyển đến khoa cấp cứu vì mắt đỏ, phù và chảy ghèn ở MT khoảng 2 ngày. Cha mẹ BN thuộc loại vô gia cư, mẹ BN bị tù khi có thai 6 tháng... Chi tiết

Thuốc chủng ngừa Herpes Zoster ở BN ≥ 50 tuổi

Ngày: 03/04/2019
Herpes Zoster (HZ) là siêu khuẩn gây vấn đề sức khỏe quan trọng ở Hoa Kỳ. Bệnh do HZ mới ở Hoa Kỳ khoảng 1.2 triệu hàng năm, trong số đó 20% là HZ ở mắt... Chi tiết

NỐT RUỒI XANH (BLUE NEVI) Ở MẶT NHÃN CẦU

Ngày: 03/04/2019
MỤC ĐÍCH: nốt ruồi xanh là 1 bướu tế bào hắc tố thường thấy ở da. Những bướu không ở da như ở mặt nhãn cầu thường hiếm. Mục đích của nguyên cứu ... Chi tiết

NHỮNG LỢI ĐIỂM CHÍNH CỦA SD OCT

Ngày: 03/04/2019
Giúp Bs nhãn khoa phát hiện thương tổn về cấu trúc glôcôm và những thay đổi phối hợp với chẩn đoán glôcôm (đánh giá của OTA). Chi tiết

MÁY OCT (SPECTRAL DOMAIN) GIÚP BS NHÃN KHOA CHẨN ĐOÁN GLÔCÔM

Ngày: 03/04/2019
MỤC ĐÍCH: tổng quan lại trong y văn việc dùng SD OCT để phát hiện những thay đổi phối hợp với chẩn đoán glôcôm. Chi tiết

ĐAU Ở NHÃN CẦU

Ngày: 03/04/2019
1. Nhận định những bất thường khó thấy khi khám nghiệm và vài nguyên nhân thông thường gây đau nhãn cầu... Chi tiết

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HOẠI TỬ VÕNG MẠC CẤP (ARN)

Ngày: 03/04/2019
PHƯƠNG PHÁP: tìm tòi y văn những dữ kiện của PubMed và thư viện Cochrane, lần cuối vào 27/07/2016. Tổng cộng gồm 216 tư liệu trong đó 49 tư liệu đầy đủ nhất... Chi tiết